FAQ | Norsk

Hvordan starter man turen?

Spark i gang med foten manuellt og trykk to ganger på gassen

Det er dårlig kraft i scooteren

Hold inne knappen på display for å skifte mellom ECO, D og S-modus. S-modus er det sterkeste.

Hvor mye koster det?

Det koster 10,- i oppstartskostnad og 3,- pr påbegynte minutt. Alle priser er inkl mva.

Min Byspark går sakte

Det er mulig du er innenfor en sakte-sone. Hvis dette er tilfelle vil du ha begrenset hastighet. Dette er markert med blått i kartet og du vil få økt hastighet når du kommer på utsiden av dette området igjen. Eller du er tom for penger

Hvordan kjøre trygt?

Hold alltid begge føttene på fotbrettet og begge hendene på rattet når du kjører, følg med på dine omgivelser og følg alltid gjeldende regelverk. For nedbremsing, bruk bremsehendelen på venstre side.

Hvordan avslutte turen?

Når du har kommet destinasjonen, pass på at du parkerer hensiktsmessig så scooteren er tilgjengelig for publikum og innenfor geo-sonen vi opererer i. Unngå blokkering av offentlige gangfelt, innkjøringer og inngangspartier. Benytt våre utplasserte ladestasjoner der det er mulig. Du vil få full oversikt over din tur ved å gå til innstillinger og «mine turer»

Lyset er AV på min Byspark

Trykk inn knappen ved displayet en gang

Hvordan håndteres min kortinformasjon?

Dine kortdetaljer lagres ikke lokalt hos Byspark, men via vår betalingsleverandør. Kortdetaljene behandles til en hver tid ihht. gjeldende regelverk.

Jeg får ikke startet kjøreturen, hvorfor?

Sjekk om du har tilgjengelig saldo eller dekning på konto som er tilknyttet kortet i brukerprofilen din.
Er dette ok, forsøk igjen. Fungerer det fremdeles ikke, se om det er en annen sparkesykkel tilgjengelig og forsøk med den. Hvis det ikke fungerer nå, ta kontakt med oss på e-post; [email protected]

Jeg har forslag til bedring av tjenesten, hvordan tipser jeg?

Send oss en e-post til [email protected]

FAQ | English

How do I start a ride?

Kick the scooter forward manually, and then press throttle two times

How much does it cost?

It costs 10 NOK to unlock the scooter and 3 NOK per starting minute. All prices include VAT.

My Byspark scooter goes too slow

You may be inside a slow-zone set by the municipality. If so speed is limited. Move outside the zone marked by yellow in map. Or you are empty in your wallet

How to ride safely?

Always keep both feet on the footboard and both hands on the steering wheel when riding. Please pay attention to your surroundings and follow local traffic laws.
For soft brake, use the left handle on the steering wheel/

Where do I end my ride?

Once you made it to your destination, make sure you park your Byspark so it is accessible to the public and is within the operated area. Avoid blocking public paths, cars, driveways and building entrances. Use bike racks when available. Then tap “End ride” in the Byspark app. You will find a full summary of your trips in “My rides” on the top left corner in the app.

The light on my Byspark scooters does not turn onT

Tap the button on the display one time

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google